preekstoel

ENSEMBLE!! Gaat enkel samen met doophek, banken en knielbank. Zijn allemaal gedemonteerd!

Voet in de vorm van van een gemarmerde, zich verbredende zuil op zeshoekig basement. Losstaande zeszijdige kuip met eenvoudig paneelwerk en geprofileerde lijsten, geplaatst op zeszijdige, half bolvormige onderkuip. Trap met zeven geronde treden. Aan de rechterzijde cilindrische spijlen, afgesloten door gebogen leuning met spiraalvormige eindknop waarop snijwerk in de vorm van acanthusachtig blad. Op het brede deel van de trappaal een gesneden bloemmotief, waarboven een opgaand bladmotief. Driedelig, tegen de achterwand geplaatst dorsaal. Centraal een rondboog met 'rustica'-blokken, gedragen door pilasters met geprofileerd kapiteel. Binnen de rondboog een verhoogd paneel waarop baretknop. Links en rechts ervan én op de buitenzijden gecanneleerde pilasters met Ionisch kapiteel. Tussen de twee pilasters aan elke buitenzijde twee verhoogde velden. Brede, geprofileerde kroonlijst. Het dorsaal rust op een breed basement, dat over de gehele lengte en aan de zijkanten convex concaaf is gewelfd. Zeskantig, gefacetteerd klankbord. Centraal een zeshoek, in het midden waarvan een dekselvormige afsluiting met knop. In het voorste gedeelte een uitgezaagd veld ten behoeve van een latere verlichting.

Inventarisnummer: 4772-2
Categorie: Meubilair
Materiaal: eikenhout, groen fluweel
Datering: 1650-1820
Afmetingen: hoogte in cm: voet: 100 cm; onderkuip met voet: 160 cm
Afmetingen: breedte in cm: klankbord: 300 cm

 

Aantal aanvragen: 3
U kunt reageren tot 31-12-2019

Aangevraagd door:

#Tijd
1.16:14:42 (8-12)
2.12:38:00 (22-1)
3.17:06:24 (2-1)